Na Beethovenovej aleji sme v roku 2021 vybudovali vodojem, ktorý je osadený v 7 metrovom výkope, jeho konštrukcia je železobetónová a zmestí sa doň cca 500 m3 vody.

Vodojem bude zabezpečovať plynulý a bezproblémový prístup k pitnej vode pre rezidentov
Beethovenovej aleje.