NovInky

V našej firme sa toho niekedy udeje viac, než by ste čakali. O tom, čo práve riešime, čo nám robí radosť alebo naopak, trápi naše hlavy, sa radi podelíme. 

HľADÁME

Šikovných zamestnancov a (spolu)pracovníkov nikdy nie je dosť. My už, chválabohu, nejakých máme, no v tíme môžu zažiariť aj nové tváre.

AKTUÁLNE PROJEKTY

Občas nás naplno zamestnáva iba jeden MEGAprojekt. Inokedy máme silu a energiu paralelne riešiť viacej stavieb. 

Ul. Nižný koniec 26/25
029 56 Zákamenné
IČO: 526 119 57
IČ DPH: SK212 108 5571
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6999 9262