Vodojem na Beethovenovej aleji má 500 m3.
Do nášho tímu hľadáme šikovných stavebných robotníkov.
Za pár mesiacov intenzívnej práce sa nám na "Beethovenke" podarilo dokončiť splaškovú kanalizáciu i vodovod.
Spolu s našimi chlapmi pracujú na Beethovenovej aleji aj archeológovia, ktorí vo vytypovaných častiach realizujú archeologický výskum.
Od leta 2020 staviame Beethovenovu alej pri Piešťanoch. Realizujeme výstavbu infraštruktúry a sietí.