Absolventom stredných škôl ponúkame (spolu)prácu na projektoch, ktoré realizujeme.