Oddnes máme v tíme ďalšieho KOMATSU krásavca.
Absolventom stredných škôl ponúkame (spolu)prácu na projektoch, ktoré realizujeme.
Vodojem na Beethovenovej aleji má 500 m3.
Do nášho tímu hľadáme šikovných stavebných robotníkov.
Za pár mesiacov intenzívnej práce sa nám na "Beethovenke" podarilo dokončiť splaškovú kanalizáciu i vodovod.
Spolu s našimi chlapmi pracujú na Beethovenovej aleji aj archeológovia, ktorí vo vytypovaných častiach realizujú archeologický výskum.
Od leta 2020 staviame Beethovenovu alej pri Piešťanoch. Realizujeme výstavbu infraštruktúry a sietí.