Po 5 dňoch práce na F-ku sa začína črtať prvé nadzemné podlažie.
Keď sa plnia plány v stavebníctve, je to ideálny scenár.