Na jar 2020 sme začali pracovať na projekte Beethovenova alej v obci Banka pri Piešťanoch. V prvej fáze výstavby sa nám podarilo zrealizovať kompletné inžinierske siete: areálový rozvod vody v celkovej dĺžke 3 900 m, splaškovú kanalizáciu v
dĺžke 3 900 m a dažďovú kanalizáciu, ktorá má 3 300 m.