Oporné múry sme do terénu osadili začiatkom roka 2021, aby ešte lepšie spevnili a stabilizovali svahovité úseky na Beethovenovej aleji.