Sme SLOVSTAV GROUP

Sme stavebníci – makači, pracanti a robotníci so šikovnými rukami a zdravým sedliackym rozumom, ktorí pracujú najlepšie ako vedia. Sme kvalifikovaní stavební inžinieri, ktorí hravo zvládnu jednoduchšie projekty a bez problémov sa popasujú aj so zložitejšími stavbami. Venujeme sa výstavbe v jej najrôznejších podobách – od inžinierskych stavieb, hrubých stavieb, holodomov až po projekty na kľúč.

Pracujeme poctivo a v súlade s najvyššími technickými a technologickými štandardmi. Pri výstavbe dodržiavame dohodnutý časový harmonogram i rozpočet a rešpektujeme individuálne požiadavky klientov.

Ku klientom pristupujeme férovo. Komunikujeme s nimi, pomáhame im zorientovať sa v širokej ponuke materiálov, informujeme ich o technologických postupoch, predstavujeme im najnovšie technické postupy, hľadáme, sortujeme a spoločne vyberáme tie najlepšie možné riešenia pre ich vlastný projekt.

Je pre nás kľúčové, aby finálny výsledok práce tešil nielen nás, ale v maximálnej miere uspokojil klienta aj okolie. 

Okrem samotnej realizácie výstavby ponúkame našim klientom vypracovanie projektových dokumentácii, stavebných rozpočtov i čiastkových cenových ponúk. Máme vytvorenú stabilnú sieť obchodných partnerov a dodávateľov, s ktorými dokážeme diskutovať o cenových ponukách a nájsť ten najvhodnejši variant pre klienta. 

Sme SLOVSTAV GROUP. Sme ideálny partner pre Váš stavebný projekt.