Spolu s našimi chlapmi pracujú na Beethovenovej aleji aj archeológovia, ktorí vo vytypovaných častiach realizujú archeologický výskum.
Od leta 2020 staviame Beethovenovu alej pri Piešťanoch. Realizujeme výstavbu infraštruktúry a sietí.