Novinky

Staviame Beethovenovu alej

 Výstavbu Beethovenovej aleje, projektu, o ktorom sa hovorí a píše dlhé roky a ktorý sa nám podarilo vysúťažiť, sme odštartovali v druhej polovici roku 2020. Momentálne je to naša najväčšia stavebná aktivita a zároveň priorita, ktorej sa venujeme na 120 %. 

Našou úlohou v prvej etape výstavby je na pozemku s rozlohou 308 562 m2 zrealizovať kompletné inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru. 

Do konca roka 2020 sme stihli:

  • zhotoviť 3 000 m splaškovej kanalizácie,
  • položiť 480 ks rúr,
  • osadiť 120 ks šachiet,
  • zrealizovať 10 000 m3 výkopu,
  • naviesť a zapracovať 3 000 ton podsypových a obsypových materiálov. 

Spoločne so subdodávateľmi sme zhotovili aj vodovod. 

V druhej etape projektu je plánovaná výstavba rodinných domov a apartmánov. Aj o túto akciu sa budeme, samozrejme, uchádzať.