Je rôznorodá.

Občas kopeme kanály, vkladáme do nich kanalizačné rúry, osádzame obrúbniky a budujeme infraštruktúru, inokedy murujeme domy, pokladáme podlahy, obkladáme kúpeľne a finišujeme s terénnymi úpravami okolia. Práve pestrosť práce a získavanie nových zručností je to, čo nás baví na stavebníctve asi najviac. Pozrite si výber z našich prác, ktoré sa nám podarilo doposiaľ zrealizovať.  

Inžinierske siete
Beethovenova alej, Banka
2020 – 2021
Vodojem
Beethovenova alej, Banka
2021
Oporné a gabiónové múry
Beethovenova alej, Banka
2021
Čerpacie stanice vody a splaškov
Beethovenova alej, Banka
2021
Hrubá stavba – bytový dom E
Rezidencia Kamenná,
Nové Mesto n. Váhom

2021

Vodojem
Beethovenova alej, Banka
2021

Bytový dom E – hrubá stavba

Rezidencia Kamenná, Nové Mesto nad Váhom

2021