Je rôznorodá.

Občas kopeme kanály, vkladáme do nich kanalizačné rúry, osádzame obrúbniky a budujeme infraštruktúru, inokedy murujeme domy, pokladáme podlahy, obkladáme kúpeľne a finišujeme s terénnymi úpravami okolia. Práve pestrosť práce a získavanie nových zručností je to, čo nás baví na stavebníctve asi najviac. Pozrite si výber z našich prác, ktoré sa nám podarilo doposiaľ zrealizovať.  

INŽINIERSKE SIETE
Beethovenova alej, Banka
2020 – 2021

OPORNÉ MÚRY
Beethovenova alej, Banka
2020

VODOJEM
Beethovenova alej, Banka
2021

SPEVNENÉ PLOCHY, KOMUNIKÁCIE
Beethovenova alej, Banka
2021

BYTOVÝ DOM E
Rezidencia Kamenná,
Nové Mesto n. Váhom
2021

BYTOVÝ DOM F
Rezidencia Kamenná,
Nové Mesto n. Váhom
2021 – 2022

ZÁHRADNÉ VILY
Trenčín
2021 – 2022