Náš tím

je oveľa väčší, no všetci sa na web nezmestia.

Timotej Padušňák


konateľ

+421 918 206 736
timotej.padusnak@slovstavgroup.sk

Ing. Dušan Janoťák


hlavný ekonóm

+421 918 385 792
slovstavgroup@gmail.com

Martina Káčerik Padušňáková

HR & PR 

+421 907 864 866
slovstavgroup@gmail.com


Ing. Ľubomír Olbert


projektový manažér

+421 918 180 696
lubomir.olbert@slovstavgroup.sk

SLOVSTAV GROUp, s. r. o.

Ul. Nižný koniec 26/25
029 56 Zákamenné

IČO: 52 611 957
DIČ: 212 108 5571
IČ DPH: SK212 108 5571
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6999 9262