Náš tím

Timotej PADUŠŇÁK

konateľ
+421 918 206 736
TIMOTEJ.PADUSNAK@SLOVSTAVGROUP.SK

Ing. Ľubomír OLBERT

manažér, stavebný inžinier
+421 918 180 696
LUBOMIR.OLBERT@SLOVSTAVGROUP.SK

Martina KÁČERIK

office manažérka
+421 907 864 866
SLOVSTAVGROUP@GMAIL.COM

SLOVSTAV GROUP, s. r. o.

Ulica Nižný koniec 26/25
029 56 Zákamenné
Registrácia: OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 74405/L
IČO: 52 611 957
DIČ: 212 108 5571
IČ DPH: SK212 108 5571
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6999 9262