Foto: A. M. Architects

Staviame Beethovenovu alej

Od druhej polovice roka 2020 realizujeme 1. etapu výstavby developerského projektu Beethovenova alej pri obci Banka. Našou úlohou je do jesene 2021 zrealizovať na pozemku s rozlohou 308 562 m2 inžinierske siete a celkovú dopravnú infraštruktúru. V druhej etape projektu je plánovaná výstavba rodinných domov, športového areálu a rekreačných chatiek.